Strona Polskiego Związku Kobiet Katolickich

a

.................................

Aktualności


Powstanie Polskiego Związku Kobiet Katolickich

Polski Związek Kobiet Katolickich jest pierwszą powstałą w okresie powojennym organizacją kobiet katolickich o zasięgu krajowym. Została ona zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim Warszawy 8.10.1990 r. Paragraf 1 Statutu zaakceptowanego przez ks. Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa i zatwierdzonego przez Sąd głosi: "Związek działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne".

Powstanie Związku miało podwójne źródła: po pierwsze - wynikało z podjęcia wskazań II Soboru Watykańskiego; po drugie - stanowiło odpowiedź na wezwanie przemian w Ojczyźnie.

Kiedy organizacja powstawała nazwana została Polskim Związkiem Zwykłych Kobiet. 0becnie nazywa się Polski Związek Kobiet Katolickich, ale członkinie pozostały zwykłymi kobietami, choć w swoich szeregach 

Polski Związek Kobiet Katolickich skupiony wokół kilkunastu oddziałów w Polsce podejmuje różnorodne działania kierując się potrzebami społecznymi i wskazaniami Ewangelicznymi miłości Boga i bliźniego.

Akt oddania się Św. Józefowi 
 
    Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki i powołanie życiowe, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny, weź pod swoją opiekę nas, którzy tu jesteśmy przed Tobą i wszystkie nasze trudne sprawy, z którymi przyjechaliśmy do Ciebie, ale także nasze rodziny, wszystkie kobiety Polskiego Związku Kobiet Katolickich i kobiety polskie i na całym świecie.

Ty znasz wszystkie nasze potrzeby, troski, zmartwienia, cierpienia, choroby, pragnienia serca, nadzieje, lęki i obawy. Ty również przeżywałeś swoje chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się więc uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna i orędownika.

Dopomóż nam zrozumieć i odczuć to, że w naszych potrzebach i zmartwieniach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszym codziennym życiu, w pracy, w rozlicznych obowiązkach domowych i w odpoczynku spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Św. Józefie, nasz Patronie, powierzamy Tobie cały Kościół Święty, Osobę papieża Franciszka, Benedykta XVI oraz wszystkich kardynałów, arcybiskupów na całym świecie i naszych polskich duchownych, niech z odwagą głoszą naukę o Królestwie Bożym i prowadzą lud do Boga. Uproś dla świata pokój i pojednanie między narodami i wspomagaj zwłaszcza najbiedniejszych, cierpiących i opuszczonych. Chroń nas przed zagrożeniami zgubnych ideologii i cywilizacją śmierci. Otaczaj opieką każde poczęte dziecko oraz małżeństwa i rodziny. 

Uproś nam u Boga tę łaskę, by w naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie przebywamy, wszystko było nacechowane miłością, nadzieją, wiarą, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy z nas tu obecny i wszyscy, za których się tu u Twoich stóp modlimy i których powierzamy Twojej opiece, czynili wszystko, co jest wolą Boga Najwyższego.

        Tobie Orędowniku Rodzin, powierzamy trudne sprawy naszej Ojczyzny, nasze rodziny i polskie rodziny, zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość, a także zawierzamy Polski Związek Kobiet Katolickich.

Święty Józefie módl się i wstawiaj się za nami u Boga. Amen.

 

 

CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0